Bureau MARE

voor Maatschappelijke begeleiding, Alternatieve gezondheidszorg, Reizen & evenementen en Educatie

Autistisch Spectrum Syndroom/Stoornis (ASS)

 

ASS is een aangeboren stoornis in de hersens waarvan de oorzaak (nog) niet bekend is. Mensen met een ASS hebben moeite met de verwerking van informatie en prikkels die van buiten komen. Mensen met de diagnose ASS hebben  vaak moeite met relaties en sociale contacten, verzorging van zichzelf, wonen, onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding. Communicatie speelt daarbij een zeer belangrijke rol.

ASS komt in drie vormen voor:

  • Klassiek Autisme
  • Asperger
  • PDD-nos, Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, in het Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis – niet anders omschreven.

 

Klassiek Autisme

Verschijnselen zijn:

  • Moeilijkheden bij het omgaan met andere mensen, vooral leeftijdsgenoten: ander non-verbaal gedrag, prikkels anders ervaren zoals koude, licht, donker, geluiden en beweging, weinig spontaniteit en niet in staat te reageren op andere mensen.
  • Beperkingen in de communicatie: achterstand verbaal en non-verbaal,  moeite met gesprekken met anderen, moeite met beeldspraak, interpretatie  van metaforen, niet in staat rollenspelen te begrijpen en te doen.
  • Veelvuldig  herhalen van  patronen in gedrag, belangstelling en activiteiten. Herhalen van niet-functionele routines en/of rituelen. Regelmatig motorische bewegingen uitvoeren.

Asperger

Over het algemeen kunnen mensen met Asperger beter met hun beperkingen omgaan. Ook hebben ze geen duidelijk achterstand in hun cognitieve ontwikkeling en hun zelfredzaamheid. Hierdoor worden mensen met Asperger door hun omgeving nog weleens overschat.

Kenmerkend zijn de preoccupaties. Dit kunnen verzamelingen zijn of zeer gespecialiseerde interesses. Opvallend is de intensiteit waarmee ze hun interesses uiten. Veel mensen met Asperger zijn zich bewust van hun sociaal onvermogen terwijl ze toch heel graag een sociaal leven zouden willen.

PDD nos

Pervasief betekent (in het Latijn) doordringen. Het wil zeggen dat we bij pervasieve stoornissen te maken hebben met problemen die doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden. PDD-nos  is eigenlijk een restcategorie waarbij er sprake is van een ernstige en diep doordringende beperking in de ontwikkeling van sociale relaties. Ook is er sprake van ofwel een ernstige beperking in de verbale en non-verbale communicatie ofwel van stereotiep gedrag, interesses en activiteiten.

ASS is niet te genezen. Er zijn geen behandelingen of medicijnen die de problemen doen verdwijnen. Wel zijn er diverse behandelingsstrategieën waardoor het voor zowel cliënt als directe omgeving makkelijker wordt om met de beperkingen om te gaan.

Mensen met ASS voelen zich uitgezonderd van de maatschappij. Ze worden vaak als minderwaardig ten opzichte van de mensen zonder ASS. Echter ieder mens is uniek en mensen met ASS zijn ook uniek. Bovendien, daar waar beperkingen zijn, zijn er ook mogelijkheden.

De begeleiding die Bureau MARE biedt richt zich vooral op mogelijkheden en het omgaan van beperkingen. Met name inzicht, structuur, voorspelbaarheid, communicatie en het oefenen van veel voorkomende situaties zijn de belangrijkste pijlers.